Teglydervægge, efterisolering

Opgave

Du skal efterisolere en ydervæg af tegl udvendigt.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Efterisoleringen skal opfylde krav til U-værdier, hvis den er rentabel at udføre.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I forbindelse med udvendig efterisolering, vil det ofte være nødvendigt at flytte vinduerne ud i facaden. Udtjente vinduer vil i den forbindelse med fordel kunne udskiftes.
Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

U-værdi

0,18 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Mindst 200 mm.