Tagbelægning, uudnyttet tagrum

Opgave

Du skal lægge ny tagbelægning på et hus. Huset skal fx. have et nyt eternit- eller tegltag.

Hvis du udskifter mere end 50 % af tagfladens areal stilles der krav til efterisolering af loftet.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Det vil normalt være rentabelt at efterisolere en tagkonstruktion med et tilgængeligt uudnyttet loft.

Energiløsninger

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 300 mm.