Ny gulvbelægning på dæk over det fri

Opgave

Du skal lægge nyt trægulv på et betondæk over det fri.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Er arbejdet ikke rentabelt, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres. I dette tilfælde vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet mellem betonlaget og gulvbelægningen.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energiløsninger

Efterisolering af dæk over det fri kan udføres svarende til en efterisolering af gulv over uopvarmet kælder, se fx

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Der efterisoleres med størst mulig isoleringstykkelse mellem betonlag og gulvbelægning.