Vandskade på kældergulv

Opgave

Du skal udskifte en ødelagt gulvbelægning i en opvarmet kælder efter en vandskade. Betonlaget brydes ikke op.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Er arbejdet ikke rentabelt, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energiløsninger

    Ingen

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt at udgrave og etablere ny gulvkonstruktion der opfylder kravene til udskiftning af bygningsdel.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.

Isolering

Mindst 275 mm.