Ventilationsanlæg

Opgave

Du skal udskifte eller installere nyt ventilationsanlæg i en bolig.

Regler

Der er tale om en udskiftning, og der er komponentkrav, der skal overholdes uanset rentabilitet. Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80%. For andre bygninger må temperaturvirkningsgraden ikke være mindre end 67%

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med et specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) på højst 1.000 J/m³ :

For ventilationsanlæg til etageboliger må elforbruget ikke overstige 1.500 J/m³

For ventilationsanlæg udelukkende med udsugning må elforbruget ikke overstige 800 J/m³

For andre bygninger end boliger

Konstant luftydelse: 1.800 J/m³

Variabel luftydelse: 2.100 J/m³