Vinduer, fredet hus

Opgave

Du skal vedligeholde (tætne og male) nogle gamle vinduer i et fredet hus.

Regler

Arbejdet hører ind under reparation og vedligeholdelse af en bygningsdel og udløser ikke krav om efterisolering. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig bortfalder krav om efterisolering også.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan i nogle tilfælde være rentabelt at foretage en udskiftning af ruder i ældre vinduer.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.