Ovenlyskupler

Opgave

Du skal udskifte ovenlyskupler på et hus.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab. Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

U-værdi

1,40 W/m²K.

Linjetab

0,10 W/mK.

Isolering

Ingen krav.