Lofter

Opgave

Du skal udskifte loftbeklædningen (gipsplader, listelofter etc.) i en bolig i alle rum.
Hvis du kun skal udskifte loftbeklædningen i et enkelt værelse stilles der ingen krav.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.
I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene.
Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.
Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energiløsninger

Ingen.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske og fugttekniske forhold kan i denne situation medføre at kravet ikke kan opfyldes. Man skal være særlig opmærksom på korrekt placering af dampspærren ved indvendig efterisolering.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i konstruktionens U-værdi.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 300 mm.