Rumhøjde i kælder

Opgave

Du skal udgrave en eksisterende uopvarmet kælder, hvor kælderloftet ligger mere end 1,25 m over terræn, så der opnås større rumhøjde. Kælderen skal herefter være opvarmet og inddrages til beboelse.

Regler

Der er tale ændret anvendelse. BR15's krav skal opfyldes. Du skal enten overholde specifikke krav til U-værdier og linjetab, med et maksimalt vinduesareal på 22 % af etagearealet, eller du skal udføre en varmetabsramme- eller energirammeberegning. kontakt evt. en rådgivende ingeniør.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet. Kælderydervæggene skal efterisoleres, hvis det er rentabelt.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Ved ændring fra uopvarmet til opvarmet kælderrum kan det være rentabelt samtidig at efterisolere kælderydervæggen udvendigt, samt at foretage en effektiv kuldebroafbrydelse indvendigt langs samlingen mellem kælderdæk og fundament.

U-værdi

Kældergulv: 0,10 W/m²K.

Ydervægge og kældervægge mod jord: 0,15 W/m²K.

Vinduer: 1,40 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.

Vinduesfalse: 0,03 W/mK.

Isolering

Kældergulv: 300 mm.

Ydervægge og kældervægge mod jord: 250 mm.