Vinduer, renovere og vedligeholde

Opgave

Du skal renovere nogle gamle vinduer i et hus der ikke er fredet.

Regler

Arbejdet hører ind under reparation og vedligeholdse af en bygningsdel og udløser ikke krav om gennemførelse af efterisolering.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan være rentabelt at foretage en udskiftning af ruder i ældre vinduer.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse