Fladt tag, ny tagbelægning

Opgave

Du skal lægge ny tagpap på et hus med fladt tag.

Hvis du udskifter mere end 50 % af tagfladens areal stilles der krav til efterisolering af loftet.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres. Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Rentabilitet

Det vil normalt være rentabelt at efterisolere en tagkonstruktion med fladt tag når tagbelægningen skal udskiftes.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 300 mm.