Gå til hovedindhold

Sammenlægning af lejligheder

Opgave

I en etageboligbygning skal der foretages en sammenlægning af to lejligheder.

Regler

Normalt vil sammenlægning af lejligheder ikke medføre ombygning af den ydre klimaskærm og der stilles derfor ikke efterisoleringskrav.

Ventilation

Ventilationsforholdene må ikke forringes ved sammenlægningen af lejligheder.

Ved ændring af rumtyper i forbindelse med sammenlægningen skal man være opmærksom på at ventilationen skal ske ved udsugning i bad, wc-rum, køkken/alrum og  evt. indblæsning i beboelsesrummene (stue og værelser).

Den nye lejlighed skal ved tilslutning til et eksisterende mekanisk ventilationssystem have en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal i alle beboelsesrum og i boligen totalt.

Desuden skal udsugningen i køkkener kunne forøges til mindst 20 l/s og mindst 15 l/s i bade- og wc-rum. I wc-rum uden bad dog kun mindst 10 l/s.

Køkkener skal have en emhætte med emopfangsevne på mindst 75 pct.

Varmefordelingsanlæg

Efter sammenlægningen skal varmefordelingsanlægget kunne opretholde et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i alle rum.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

-

Komponentkrav

-

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning