Gå til hovedindhold

Udskiftning af kviste

Opgave

Man skal udskifte et antal ældre kviste på en etageboligbygning. De nye kviste forøger ikke etagearealet.

Regler

Her er tale om en udskiftning af bygningsdele. De nye bygningsdele skal opfylde kravene til U-værdier og linjetab uanset rentabilitet.

I særlige tilfælde, hvor det ikke kan udføres arkitektonisk, byggeteknisk eller fugtteknisk forsvarligt, kan kommunen give dispensation fra isoleringskravene.

Rentabilitet

De nye bygningsdele skal isoleres, så de opfylder krav uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Hvis etagearealet forøges, se eksemplet med 'Ny større kvist'.

Isolering

Tag/loft/skunk: mindst 300 mm.

Flunk/ydervæg: mindst 250 mm.

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K.

Flunk/ydervæg: 0,18 W/m²K.

Vinduer/døre: Eref > -17 kWh/m² pr.år.

Linjetab

Samling mellem vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.