Radiatorer

Opgave

Du skal udskifte radiatorer.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Rentabilitet

Ikke relevant da der ikke er krav om rentable løsninger.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Når radiatorerne udskiftes kan det ofte være rentabelt samtidigt at udskifte ældre cirkulationspumper og at efterisolere bag radiatorer i dårligt/ikke isolerede vinduesnicher. Ligeledes kan det være rentabelt at efterisolere varmerørene i uopvarmede kældre eller krybekældre, men der er ingen krav.

Komponentkrav

Der er ingen krav til komponenterne.