Omfangsdræn

Opgave

Du skal etablere et nyt omfangsdræn.

Regler

Klimaskærmen er ikke berørt, og derfor er arbejdet ikke omfattet af krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt samtidigt at foretage en udvendig efterisolering af fundament/sokkel eller kælderydervæg.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Ingen henvisninger.