Ovenlysvinduer

Opgave

Du skal udskifte ovenlysvinduer i et hus.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. De nye ovenlysvinduer skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til ovenlysvinduets energitilskud (Eref) og linjetab. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal kravene opfyldes uanset rentabilitet.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

U-værdi

Ingen direkte krav til U-værdien, men U-værdien indgår i beregningen af energibalancen (Eref), som ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Fra 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 10 kWh/m2 pr. år.

Linjetab

Samling mellem ovenlysvindue og tag: 0,10 W/mK.

Isolering

Ingen krav.