Gå til hovedindhold

Varmepumpe til luft/luft

Opgave

Du skal installere en luft/luft varmepumpe i et hus.

Regler

Den nye installation skal opfylde Ecodesign's komponentkrav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Hvis varmepumpens årlige elforbrug er mere end 3.000 kWh, skal det måles.

Hvis varmepumpen har en el-patron skal den forsynes med timetæller eller elmåler.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved generel efterisolering af klimaskærmen forbedres varmepumpens ydeevne.

Komponentkrav

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP større 150: SCOP værdi på mindst 3,80.

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP mindre 150: SCOP værdi på mindst 3,42.

Varmepumper