Ændring af facade ved indbygning af vindue eller dør

Opgave

Du skal indbygge et nyt vindue eller yderdør i en ydervæg, der oprindeligt er opført uden.

Regler

Der er tale om en bygningsmæssig ændring. Hvis ændringen indebærer et forøget energiforbrug, skal der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. For ældre byggeri vil et ny energivindue typisk reducere energiforbruget sammenlignet med den ældre facade. En ny yderdør kan derimod medfører krav om gennemførelse af kompenserende energibesparelser.
Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering (energitilskud for vinduer). Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Ingen.

Energitilskud

Vinduer skal have et energitilskud, der er større end - 17 kWh/m² pr. år.

Linjetab

0,03 W/mK. Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i loftkonstruktionens U-værdi.

Isolering

Ingen krav.