Om BR15-værktøjet

Med BR15-værktøj kan håndværkere og andre professionelle indenfor byggeriet få svar på, hvornår husejeren skal efterisolere ifølge reglerne i BR15. Værktøjet er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger og vedrører enfamiliehuse til helårsbeboelse.

Standard for isoleringsmaterialer i BR-15 værktøjet

Den nødvendige isoleringstykkelse afhænger af, hvilken type isolering du bruger. I BR15-værktøjet her på siden er isoleringstykkelserne baseret på et isoleringsmateriale med en varmeledningsevne på højest 0,038 W/mK.

Kontakt Videncentret

Du kan finde energiløsninger, besparelsesberegner og andre materialer om energirenovering på www.ByggeriOgEnergi.dk.