Facadebeklædning på let ydervæg

Opgave

Du skal udskifte hele facadebeklædningen på et hus med lette ydervægge.
Hvis du kun skal skifte mindre dele af en enkelt ydervæg stilles der ikke krav.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt. Er arbejdet ikke rentabelt, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres. Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

U-værdi

0,18 W/m²K.

Linjetab

Fundament og ydervæg:

0,12 W/mK.

Vinduer/døre og ydervæg:

0,03 W/mK.

Isolering

Mindst 250 mm.