Termoruder

Opgave

Du skal udskifte termoruder i et hus.

Regler

Det er hele vinduet eller døren, der betragtes som en bygningsdel, hvortil der er krav. Der er ikke særkrav til ruder.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Ingen.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.