Gå til hovedindhold

Ansvarsfraskrivelse

Videncenter for energibesparelser i bygningers tekniske vejledning via telefon, e-mail og hjemmeside mv. er vejledende og dermed ikke juridisk bindende. Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret kan gøres erstatningspligtig for nogen form for tab som følge af denne vejledning.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af Videncenter for energibesparelser i bygningers design og layout. Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret er ansvarlige for videreanvendelse af de informationer, dokumenter og grafiske fremstillinger, der gives på hjemmesiden. Alle dokumenter og relaterede grafiske fremstillinger stilles til rådighed, som de er, uden nogen form for garanti.

Videncenter for energibesparelser i bygninger vil til enhver tid foretage nødvendige ændringer af tekniske anvisninger. De tekniske specifikationer er dermed afgivet med forbehold for ændringer.

Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret er ansvarlige for indholdet på websites, som www.byggeriogenergi.dk linker til.