Installationer

Nye installationer skal opfylde bygningsreglementets komponentkrav. Desuden skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres mod varmetab og kondens. Du bør fx anbringe rør og beholdere, så varmeafgivelsen fra dem kommer bygningen til gode.

ECODESIGN

For at nedbringe produkters energiforbrug stiller EU krav – de såkaldte ecodesignkrav – så de mindst energieffektive produkter bliver fjernet fra markedet.

Direktivet og forordningerne

Ecodesigndirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre ecodesignkrav til produkter og apparater. Der kan stilles ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt. Reglerne for de enkelte produkter gennemføres via EU-forordninger.