Gå til hovedindhold

Facader og vinduer

Når man skal udskifte en hel facade, pudse en mur eller reparere en sokkel, kan der være krav om, at der skal efterisoleres.

Det er vigtigt at overveje om den opgave, der skal udføres, er en udskiftning, ombygning eller reparation af en bygningsdel.

Læs om forskellene her:

Kravene afhænger af, hvilken konstruktion det handler om, fordi konstruktionen ofte bestemmer, om det kan betale sig at efterisolere. Desuden skal man vide, om bygningen har arkitektonisk værdi og om den er fredet eller bevaringsværdig. Hvis byggetekniske forhold gør, at der er fare for råd og svamp i en konstruktion, bortfalder krav til efterisolering.

Hulmursisolering er en efterisoleringsopgave i sig selv. Hulmursisolering opfylder ikke krav til u-værdier for en ydermur. Men da det ikke er rentabelt at efterisolere en ydermur udefra, er der ikke krav til yderligere tiltag.

Ved større renoveringsprojekter kan man overveje at anvende bygningsreglementets frivillige Renoveringsklasser, som giver en bredere frihed til at energirenovere.
Læs mere om Renoveringsklasserne her