Gå til hovedindhold

Om Bygningsreglementet

Find den rette kategori i BR18

Når du skal renovere og klarlægge energikravene, finder du hjælp i BR18-værktøjet her på siden. Du skal dog altid starte med at placere dit projekt i den rette kategori for at finde frem til de relevante krav:

  • Ændret anvendelse er, når du bygger rum om til nyt formål med et væsentligt højere energiforbrug – fx at et udhus eller en udnyttelig tagetage inddrages til beboelse, eller et pakhus eller en stald bygges om til kontorer. Læs om ændret anvendelse i Kap 11 § 267 - § 270.

  • Tilbygning er, når du opfører flere kvadratmeter i tilknytning til en eksisterende bygning. Fx en ny fløj, ny tagetage eller ny kvist, der giver ekstra areal. Læs om tilbygninger i Kap. 11 § 271 - § 273.

  • Ombygning og andre forandringer er, når noget bygges om, renoveres eller forandres, som ikke falder ind under ændret anvendelse og tilbygning. Fx ny tagbelægning, ny regnskærm på en let ydervæg eller pudsning af facade, som ikke tidligere har været pudset. Læs om ombygning og andre forandringer i Kap. 11 § 274 - § 279

  • Udskiftning er, når en bygningsdel eller installation tages ud af bygningen og erstattes af en ny – uden øvrige ændringer af bygningen. Fx udskiftning af kedel, vinduer eller en hel tagkonstruktion inkl. nye spær m.v. Læs om ombygning og andre forandringer i Kap. 11 § 274 - § 279.

Nye renoveringsklasser

Som noget nyt blev der til brug ved større ombygninger indført to frivillige renoveringsklasser i BR15. Disse renoveringsklasser er videreført i BR18. Læs om klasserne i Kap. 11 § 280 - § 282.

Formålet med de frivillige renoveringsklasser er bl.a. at give et alternativ ved større ombygninger til at opfylde bygningsreglementets komponentkrav i Bilag 2 - Tabel 3.

Reparationer og vedligeholdelse

Der er visse mindre ændringer på bygninger, som ikke medfører energikrav. Det drejer sig om reparationer og vedligeholdelse som fx malerarbejde, ompudsning af facader og lapning af huller i tagdækning. Læs mere i bygningsreglementets vejledning.

Energikrav til sommerhuse

Der gælder særlige energikrav for sommerhuse. Disse behandles ikke her på sitet. Du kan finde kravene til sommerhuse i Kap. 11 § 283 - § 286.