Gå til hovedindhold

Cirkulationspumpe

Opgave

Du skal udskifte en pumpe. Det kan både være til varmefordeling eller til cirkulation af varmt brugsvand.

Regler

Ved udskiftning af installationer skal de nye produkter opfylde bygningsreglementets krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Cirkulationspumper skal desuden overholde Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009 af 22. juli 2009. Dette betyder at cirkulationspumper skal være mærket med et energindeks (EEI) og at EEI fra 1. august 2015 skal overholde at EEI skal være mindre end 0,23.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

I denne situation er det normalt rentabelt at efterisolere centralvarmerør og varme rør i brugsvandsinstallationen.

Anbefaling

Den største energibesparelse opnås ved af vælge et produkt med et EEI mindre end 0,20.

Komponentkrav

Cirkulationspumpen skal være CE-mærket og have et EnergiEffektivitetsIndex (EEI), der er mindre end 0,23.