Gå til hovedindhold

Dimensionerende transmissionstab

I bygningsreglementet stilles der krav til nye bygningers dimensionerende transmissionstab. Vinduer, døre, ovenlysvinduer og ovenlyskupler medgår i beregningen og de dimensionerende arealer og temperaturer fastlægges efter DS 418.
Nye bygninger skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 12,0+6,0/E+300/A, hvor E er antallet af etager, og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal, som udregnes som opvarmet etageareal divideret med bebygget areal.
Bygninger med gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg på 1,0 W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter.
Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede etageareal.
For Lavenergiklasse 2020 byggeri må det det dimensionerende transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger 11,0+6,0/E+300/A,