Gå til hovedindhold

Konvertering af varmeforsyning

Opgave

Du skal omlægge til ny varmeforsyning i et hus.

Regler

Ved udskiftning af installationer skal de nye produkter opfylde Ecodesign's krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Ingen.

Komponentkrav

Omlægning til gas: Kedlen skal have en årsvirkningsgrad på mindst 86 %.

Omlægning til VP: Årsvirkningsgraden skal opfyldes for den specifikke VP type.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer