Gå til hovedindhold

Ny gulvbelægning på dæk over det fri

Opgave

Der skal lægges ny gulvbelægning på et betondæk over det fri.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Efterisoleringskravet omfatter hele gulvflader der er afgrænset af vægge. Hvis det kun er en mindre del af gulvbelægningen der udskiftes (reparation) stilles der ikke krav.

Rentabilitet

Hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 100 mm, er det normalt rentabelt af efterisolere. Det vil normalt være rentabelt at efterisolere konstruktionen til en samlet isoleringstykkelse på 350 mm svarende til en U-værdi på maksimalt 0,10 W/m²K.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

Isolering

Der efterisoleres med størst mulig isoleringstykkelse mellem betonlag og gulvbelægning.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.