Gå til hovedindhold

Cirkulationsledning

Opgave

I en etageboligbygning skal cirkulationsledningen udskiftes. Det kan både være til varmefordeling eller til cirkulation af varmt brugsvand.

Regler

Den nye cirkulationsledning skal isoleres jf. DS 452 - Termisk isolering af tekniske installationer.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

I denne situation er det normalt rentabelt at efterisolere centralvarmerør og varme rør i brugsvandsinstallationen.

Anbefaling

50 mm isolering.

Komponentkrav

Isoleres jf. DS 452