Gå til hovedindhold

Central ventilation

Opgave

En etageboligejendom skal have installeret et centralt ventilationssystem.

Regler

Ventilationsanlægget skal til enhver tid yde en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal i alle beboelsesrum og i boligen totalt. I en længere periode over døgnet, hvor boligen ikke er i anvendelse er det tilladt at reducere udelufttilførelsen, dog ikke lavere end 0,15 l/s pr. m² og kun hvis luftkvalitet og fugtforhold er tilfredsstillende.

Ventilationen skal ske ved indblæsning i beboelsesrummene (stue og værelser) og udsugning i bad, wc-rum, køkken/alrum og evt. bryggers.

Desuden skal udsugningen i køkkener kunne forøges til mindst 20 l/s og mindst 15 l/s i bade- og wc-rum. I wc-rum uden bad dog kun mindst 10 l/s.

Køkkener skal have en emhætte med emopfangsevne på mindst 75 pct.

Ventilationssystemet skal have varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 73 pct.

Ved grundluftskiftet må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige 1.200 J/m³ udeluft.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Det vil fx. sige, at det skal kontrolleres, at anlægget yder de nødvendige luftstrømme og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten.

Bemærk desuden, at bygningsreglement også stiller krav om, at installationer vedligeholdes således, at de krav der var gældende, da byggetilladelsen blev givet eller på installationstidspunktet, altid opfyldes.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på et loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Temperaturvirkningsgrad mindst 73 pct.

SEL-værdi ved grundluftskifte skal være mindre end 1200 J/m³.

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning