Gå til hovedindhold

Ny gulvbelægning på bjælkelag over uopvarmet kælder

Opgave

Du skal lægge nyt trægulv på et eksisterende bjælkelag over en uopvarmet kælder.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Efterisoleringskravet omfatter hele gulvflader der er afgrænset af vægge. Hvis det kun er en mindre del af gulvbelægningen der udskiftes (reparation) stilles der ikke krav.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, hvis den eksisterende konstruktion er uisoleret. 

Det vil normalt være rentabelt at efterisolere konstruktionen til en samlet isoleringstykkelse på 75 mm svarende til en U-værdi på maksimalt 0,40 W/m²K.

Særlige forhold

I denne situation skal man være opmærksom på at fugtforholdene kan ændre sig i kælderen, som derfor måske ikke længere er egnet til opbevaring. Løsningen skal derfor være fugtteknisk forsvarlig.

Isolering

75 mm.

U-værdi

0,40 W/m²K.

Linjetab

Ikke relevant.