Gå til hovedindhold

Ny gulvbelægning på betondæk over uopvarmet kælder

Opgave

Der skal lægges nyt trægulv på et betondæk over en uopvarmet kælder.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

I dette tilfælde vil det typisk være rentabelt at efterisolere hulrummet mellem betonlaget og gulvbelægningen.

Efterisoleringskravet omfatter hele gulvflader der er afgrænset af vægge. Hvis det kun er en mindre del af gulvbelægningen der udskiftes (reparation) stilles der ikke krav.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 75 mm.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

Isolering

75 mm.

U-værdi

0,40 W/m²K.

Linjetab

Ikke relevant.