Gå til hovedindhold

Ny gulvbelægning på en terrændækskonstruktion

Opgave

Der skal lægges ny gulvbelægning på et terrændæk. Betondækket brydes ikke op i forbindelse med arbejdet.

Hvis betonlaget brydes op skal der, hvis det er byggeteknisk er muligt, udgraves til en større isoleringstykkelses svarende til at U-værdi kravet kan opfyldes.

Regler

Der er tale om ombygning af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader. Er arbejdet ikke rentabelt, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.I dette eksempel vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet mellem betonlaget og gulvbelægningen.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, dog vil det være svært at opfylde isoleringskravet fuldt ud.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af risiko for fugt i konstruktionen.

Isolering

Der efterisoleres med størst mulig isoleringstykkelse mellem betonlag og gulvbelægning, som er fugtteknisk forsvarlig.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.