Gå til hovedindhold

Nyt kældergulv

Opgave

Der skal opbygges et nyt kældergulv, hvor det eksisterende betondæk brydes op.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel, da betondækket brydes op. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab. Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet. Der skal dog kun efterisoleres til det niveau, som er byggeteknisk forsvarligt. Det vil sige at udgravningen ikke må være dybere end fundamentet.

Det nye kældergulv skal opfylde U-værdi-kravet på 0,10 W/m²K svarende til en isoleringstykkelse på ca. 275 mm mineraluld eller 225 mm mineraluld og 200 mm letklinker.

Kravet er også gældende for en konstruktion med gulvvarme.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved etablering af et nyt kældergulv kan det være rentabelt samtidig at efterisolere fundament/sokkel udvendigt, samt at foretage en effektiv kuldebroafbrydelse indvendigt langs samlingen mellem dæk og fundament.

Isolering

Mindst 275 mm

eller

fx 250 mm plus 200 mm letklinker.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

0,12 W/mK.

BR18

Energikrav ved udskiftning