Gå til hovedindhold

Opgave

I en lejlighed med lofter mod et uopvarmet tagrum skal loftbeklædningen udskiftes i alle rum.

Hvis der kun udskiftes loftbeklædning i et enkelt rum stilles der ikke efterisoleringskrav.

Regler

Der skal efterisoleres op til det niveau, der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

For traditionelt byggeri vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,12 W/m²K.

Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Der skal kun udføres en rentabilitetsberegning, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end ovenfor beskrevet og U-værdi kravet ikke opfyldes.

Rentabilitet

Hvis loftet efterisoleres oppefra vil det normalt være rentabelt at efterisolere, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 175 mm.

Hvis loftet efterisoleres nedefra vil det normalt være rentabelt at efterisolere, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 100 mm.

Hvis loftet består af skråvægge der efterisoleres nedefra, vil det normalt være rentabelt at efterisolere, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 100 mm.

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis: Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. påforing af spær, ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og varmeprisen fra bygningens lokale varmeforsyning og forventningen til prisudviklingen for denne de næste 40 år.

I loftkonstruktioner med hulrum med plads til mere isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet. Hvis hulrummet kan efterisoleres til mindst 100 mm isolering eller mere, vil det normalt ikke være rentabelt at efterisolere op til U-værdi-kravet ved påforing af spær og yderligere efterisolering. Hvis hulrummet af byggetekniske årsager ikke kan efterisoleres op til mindst 100 mm skal det dokumenteres, at efterisolering ved påforing af spær og yderligere efterisolering ikke er rentabel.

Særlige forhold

Byggetekniske og fugttekniske forhold kan i denne situation medføre at kravet ikke kan opfyldes.

Ved indvendig efterisolering skal man være særlig opmærksom på korrekt placering af dampspærren og at ventilationen er i drift for at mindske risikoen for skimmelvækst i konstruktionen.

Isolering

U-værdi kravet svarer fx. til en konstruktion med 300 mm mineraluld (kl. 37 mW/mK).

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i konstruktionens U-værdi.