Gå til hovedindhold

Radiatorer

Opgave

I en etageboligbygning skal der udskiftes én eller flere ældre radiatorer.

Regler

Installationer skal udføres, så man undgår unødvendigt energiforbrug.

Udskiftningen af radiatorerne skal desuden udføres, så varmeinstallationen lever op til gældende regler i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, som blandt andet stiller krav om, at der skal være mulighed for individuel indstilling af ønsket rumtemperatur og automatisk regulering med individuel styring af varmetilførslen efter behovet i det enkelte rum.

Rentabilitet

Ikke relevant da der ikke er krav om rentable løsninger.

Særlige forhold

Når radiatorerne udskiftes kan det ofte være rentabelt samtidigt at udskifte ældre cirkulationspumper og at efterisolere bag radiatorer i dårligt/ikke isolerede vinduesnicher.

Ligeledes kan det være rentabelt at efterisolere varmerørene i uopvarmede kældre eller krybekældre, men der er ingen krav.

Komponentkrav

Der er ingen krav til komponenterne.