Gå til hovedindhold

Radiatorventiler

Opgave

I en etageboligejendomme ønsker man at udskifte radiatorventilerne.

 

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Radiatorventilen skal være CE-mærket, og installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, som blandt andet stiller krav om, at der skal være mulighed for individuel indstilling af ønsket rumtemperatur og automatisk regulering med individuel styring af varmetilførslen efter behovet i det enkelte rum.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt at installere vejrkompensering og natsænkning af varmeanlæg samt at efterisolere bag radiatorer i dårligt/ikke isolerede vinduesnicher. Ligeledes kan det være rentabelt at efterisolere varme rør i uopvarmede kældre eller krybekældre.

Komponentkrav

Ingen krav.