Gå til hovedindhold

Skotrender

Opgave

Der skal udskiftes skotrender på et tag.

Regler

Arbejdet hører ind under reparation af en bygningsdel og udløser ikke krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt samtidig at foretage en efterisolering af tag/loft og skunk, såfremt større dele af tagbelægningen må nedtages.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse