Gå til hovedindhold

Nye større kviste

Opgave

Der skal sættes nye kviste på en etageboligbygningen. Kvistene forøger etagearealet.

Regler

Der er tale om en ny tilbygning til en eksisterende bolig. Bygningsreglementets krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til U-værdier og linjetab under forudsætning af, at vinduesarealet maksimalt udgør 22 % af etagearealet. Normalt vil man have mere end 22 %, og derfor kan der i stedet udføres en varmetabsramme- eller energirammeberegning. Læs mere om en Varmetabsramme-beregning eller Energiramme-beregning.

Rentabilitet

De nye bygningsdele skal isoleres, så de opfylder krav uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Hvis etagearealet ikke forøges, se eksemplet med 'Ny mindre kvist'.

Isolering

Tag/loft/skunk: mindst 300 mm.

Flunk/ydervæg: mindst 275 mm.

U-værdi

Under forudsætning af at vinduesarealet højst udgør 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen.

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K.

Flunk/ydervæg: 0,15 W/m²K.

Vinduer/døre skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end -17 kWh/m² pr. år.

Linjetab

Samling mellem vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.