Gå til hovedindhold

Tagkonstruktion med råd og svamp

Opgave

Man skal totalrenovere en tagkonstruktion, der er angrebet af råd og svamp. Der skal nye spær og ny tagbelægning.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 300 mm.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.