Gå til hovedindhold

Tagrender

Opgave

Tagrenderne på en etageboligbygning skal udskiftes.

Regler

Klimaskærmen er ikke berørt, og arbejdet er derfor ikke omfattet af krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Hvis udskiftningen af tagrenderne kræver opsætning af et stilas kan det måske være relevant samtidigt at udskiftes udtjente vinduer.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse