Gå til hovedindhold

Udsugningsanlæg

Opgave

En etageboligejendom skal have renoveret et centralt udsugningsanlæg. Renoveringen kan fx bestå i udskiftning af enkelte rørstrækninger og komponenter.

Regler

Renovering af tekniske installationer og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte komponenter kan udføres med materiel og efter metoder, der var gældende på installationens udførelsestidspunkt. Dog skal komponenter der udskiftes (fx ventilatorer), som er omfattet af Ecodesignforordningen opfylde kravene heri.

Ventilationskravene der var gældende på det oprindelige installationstidspunkt, skal forsat kunne opfyldes efter renoveringen.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Det vil fx. sige, at det skal kontrolleres, at anlægget yder de nødvendige luftstrømme og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten.

Bemærk desuden, at det gældende bygningsreglement stiller krav om, at eksisterende installationer vedligeholdes således, at de krav der var gældende, da byggetilladelsen blev givet eller på installationstidspunktet, altid opfyldes.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på et loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Ingen

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning