Gå til hovedindhold

Vandskade på kældergulv

Opgave

Der skal udskiftes en ødelagt gulvbelægning på en strøgulvkonstruktion i en opvarmet kælder efter en vandskade. Betonlaget brydes ikke op.

Hvis betondækket brydes op stilles skal isoleringskravet opfyldes uanset rentabilitet.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I dette tilfælde kan der være fugtteknisk problemer ved at efterisolere en strøgulvkonstruktion uden at det giver fugtproblemer. Der stilles derfor ikke krav om efterisolering.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt at udgrave og etablere en ny gulvkonstruktion. Den nye konstruktion skal opfylde isoleringskravet om en U-værdi på 0,10 W/m²K uanset rentabilitet. Udgravningen til den nødvendige isoleringstykkelse må dog ikke blive dybere end fundamentsdybden.

Isolering

Ingen krav

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.