Gå til hovedindhold

Fjernvarmeunit

Opgave

Du skal udskifte en fjernvarmeunit i et hus.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt samtidigt at efterisolere varme rør i uopvarmede kældre eller krybekældre.

Komponentkrav

Installationer skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer