Fjernvarmeunit

Opgave

Du skal udskifte en fjernvarmeunit i et hus.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt samtidigt at efterisolere varme rør i uopvarmede kældre eller krybekældre.

Komponentkrav

Installationer skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer