Gå til hovedindhold

Ny gulvbelægning på en terrændækskonstruktion

Opgave

Du skal lægge ny gulvbelægning på et terrændæk. Betondækket brydes ikke op i forbindelse med arbejdet.

Regler

Der er tale om ombygning af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning af en bygningsdel gælder krav til efterisolering, hvis arbejdet er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

Er arbejdet ikke rentabelt, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres. I dette eksempel vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet mellem betonlaget og gulvbelægningen.

Hvis betonlaget brydes op skal der, hvis det er byggeteknisk muligt, udgraves til en større isoleringstykkelse svarende til at U-værdi kravet kan opfyldes.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, men det vil ofte være svært at opfylde isoleringskravet fuldt ud.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og varmeprisen fra bygningens lokale varmeforsyning og forventningen til prisudviklingen for denne de næste 40 år.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

Isolering

Der efterisoleres med størst mulig isoleringstykkelse mellem betonlag og gulvbelægning.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.