Ny gulvbelægning på dæk over det fri

Opgave

Du skal lægge nyt trægulv på et betondæk over det fri.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.
I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene.
Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Energiløsninger

Efterisolering af dæk over det fri kan udføres svarende til en efterisolering af gulv over uopvarmet kælder, se fx

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Der efterisoleres med størst mulig isoleringstykkelse mellem betonlag og gulvbelægning.