Gå til hovedindhold

Vandskade på kældergulv

Opgave

Du skal udskifte en ødelagt gulvbelægning i en opvarmet kælder efter en vandskade. Betonlaget brydes ikke op.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader. I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel.

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt at udgrave og etablere ny gulvkonstruktion der opfylder kravene til udskiftning af bygningsdel.

Isolering

Mindst 275 mm.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.