Ventilationsanlæg

Opgave

Du skal udskifte eller installere et nyt ventilationsanlæg i en bolig.

Regler

Ved udskiftning eller nyinstallation at et ventilationsanlæg stilles der krav i bygningsreglementet, der skal overholdes uanset rentabilitet. Installationer skal desuden altid udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80%. For andre bygninger må temperaturvirkningsgraden ikke være mindre end 73%.

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med et specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) på højst 1.000 J/m³ :

For ventilationsanlæg til etageboliger må elforbruget ved grundluftsskiftet ikke overstige 1.500 J/m³. Fra 1. januar 2021 1.200 J/m³ udeluft

For ventilationsanlæg udelukkende med udsugning må elforbruget ikke overstige 600 J/m³

For andre bygninger end boliger

Konstant luftydelse: 1.800 J/m³. Fra 1. januar 2021 1.500 J/m³ udeluft.

Variabel luftydelse: 2.100 J/m³. Fra 1. januar 2021 1.800 J/m³ udeluft.

BR18

Energikrav til ventilationssystemer


Ecodesign