Gå til hovedindhold

Ventilationsanlæg

Opgave

Du skal udskifte eller installere et nyt ventilationsanlæg i en bolig.

Regler

Ved udskiftning eller nyinstallation at et ventilationsanlæg stilles der krav i bygningsreglementet, der skal overholdes uanset rentabilitet. Installationer skal desuden altid udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80%. For andre bygninger må temperaturvirkningsgraden ikke være mindre end 73%.

Ventilationsanlæg til én bolig skal udføres med et specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) på højst 1.000 J/m³ :

For ventilationsanlæg til etageboliger må elforbruget ved grundluftsskiftet ikke overstige 1.200 J/m³ udeluft

For ventilationsanlæg udelukkende med udsugning må elforbruget ikke overstige 600 J/m³

For andre bygninger end boliger

Konstant luftydelse: 1.500 J/m³ udeluft.

Variabel luftydelse: 1.800 J/m³ udeluft.

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning