Hulmur

Opgave

Du skal foretage en hulmursisolering.

Regler

Arbejdet hører ind under ombygning af en bygningsdel, men udløser normalt ikke krav om gennemførelse af yderligere efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energiløsninger

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Hulmursisolering udgør et mindre omfattende arbejde, som er rentabelt. Hulmursisolering er et eksempel på en enkeltforanstaltning, der normalt ikke lever op til U-værdi-kravene. Skal kravet opfyldes, vil det normalt kræve, at man efterisolerer udvendigt med en ny regnskærm, hvilket kan være rentabelt.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.